Wellef very small

 

Wëllef

 

Wëllefcher nennt een d’Scouten am Alter vun 8-11 Joer.

Mir liewen zesummen an der Meute, déi bei verschiddenen Aktivitéiten an kléng Ennergruppen vun 6-8 Wëllefcher (Sizaine genannt) agedeelt gëtt.

Beim Zesummeliewen an der Meute orientéieren mir eis um Rudyard Kipling senger bekannter Geschicht “D’Dschungelbuch”.
Duerch Spill a Spaass leieren mir eis Matmënschen an d’Natur ze respektéieren, an och selbstänneg ze handelen.

Wei eis Devise: “Mir dinn eist Bescht!” scho seet, probéieren mir. bei all eisen Aktivitéiten, mat vill Motivatioun a Freed, sou gutt et geet, eis deeglech “Bonne Action” (B.A.) ze man!

Am Moment sinn mer eng lëschteg Band vu ronn 20 Kanner a 6 Motivéierten Cheffen, déi sech all Samschdes an eiser Wollef’s Höhl, am Dachsen Bau zu Schuller, an dat vun 14 bis 16 Auer, trefft.

Wann dir elo Loscht kritt hutt, eis mäi genee kennen ze leieren, dann zéckt net, eis fir weider Informatiounen per Mail ze kontaktéieren: wellef@dachsen.lu.

 

Wëllef

Les louveteaux sont les scouts âgés de 8 à 11 ans.

Nous vivons ensemble dans une Meute, qui est subdivisée en sous-groupes de 6 à 8 louveteaux (appelés Sizaines) pour effectuer les différentes activités.

La vie commune dans la Meute suit la fameuse histoire “Le livre de la jungle” de Rudyard Kipling.
À travers des jeux et la bonne humeur, nous apprenons à respecter nos concitoyens et la nature et à agir de manière autonome.

Comme l’indique notre devise, “Nous faisons de notre mieux”, nous essayons d’effectuer une “Bonne action” (B.A.) dans toutes nos activités avec motivation et plaisir.

En ce moment, nous sommes une joyeuse équipe de 20 louveteaux et 6 chefs motivés, qui se retrouvent tous les samedis de 14 à 16 heures dans la grotte des louveteaux, le Dachsen Bau.

Si vous avez envie de nous rejoindre, de mieux nous connaître, n’hésitez pas de nous contacter par mail : wellef@dachsen.lu.

 

error: Content is protected !!