Wëllef

Wëllefcher nennt een d’Scouten am Alter vun 8–10 Joer.

Mir liewen zesummen an der Meute, déi bei verschiddenen Aktivitéiten an kleng Ënnergruppe vu 6–8 Wëllefcher (Sizainë genannt) agedeelt gëtt.

Beim Zesummeliewen an der Meute orientéiere mir eis um Rudyard Kipling senger bekannter Geschicht „D’Dschungelbuch“.
Duerch Spill a Spaass léiere mir eis Matmënschen an d’Natur ze respektéieren, an och selbstänneg ze handelen.

Wéi eis Devise: „Mir dinn eist Bescht!“ scho seet, probéiere mir bei all eisen Aktivitéite mat vill Motivatioun a Freed, sou gutt et geet, eis deeglech „Bonne Action“ (B.A.) ze maachen!

Am Moment sinn mer eng lëschteg Band vu ronn 40 Kanner a 4 motivéierte Cheffen, déi sech all Samschdes an eiser Wollefshöl, am Scoutshome zu Schuller, an dat vu 14 bis 16 Auer, trefft.

Wann dir elo Loscht kritt hutt, eis méi genee kennen ze léieren, dann zéckt net, eis fir weider Informatioune per E‑Mail ze kontaktéieren: wellef@dachsen.lu.

Les louveteaux sont les scouts âgés de 8 à 10 ans.

Nous vivons ensemble dans une Meute, qui est subdivisée en sous-groupes de 6 à 8 louveteaux (appelées Sizaines) pour effectuer les différentes activités.

La vie commune dans la Meute suit la fameuse histoire « Le livre de la jungle » de Rudyard Kipling.
À travers des jeux et la bonne humeur, nous apprenons à respecter nos concitoyens et la nature et à agir de manière autonome.

Comme l’indique notre devise, « Nous faisons de notre mieux », nous essayons d’effectuer une « Bonne action » (B.A.) dans toutes nos activités avec motivation et plaisir !

En ce moment, nous sommes une joyeuse équipe de 40 louveteaux et 4 chefs motivés, qui se retrouvent tous les samedis de 14 à 16 heures dans la grotte des louveteaux au Home scout à Schouweiler.

Si vous avez envie de nous rejoindre, de mieux nous connaître, n’hésitez pas de nous contacter par mail : wellef@dachsen.lu.