Events at Chalet vun de Caper Piwitschen, 15 Rannerwee, Capellen

Chalet vun de Caper Piwitschen
15, Rannerwee
L-8334 Capellen

Léif Beaver, Op dësem Beaver Fun Day den 11. Mee 2019 feiert dir zesumme mam Bibu säi Gebuertsdag!  Lénks Patt,Är Cheffen Präis: 10€ ze iwwerweise bis de 05.04.2019 op de Kont vun den Dippecher Dachsen CCP LU62 1111 0402 6106 0000 mat der Mentioun „BFD + Nimm vun de Kanner“Umeldung: Bis de 05.04.2019 per E-Mail un beaver@dachsen.luMaterial: e Picknick