Events at Home vun de CBDM, 38A rue des Celtes, Lëtzebuerg

Home vun de CBDM
38A, rue des Celtes
L-1318 Luxembourg

⚠ Opgepasst: Dës Aktivitéit ass just fir d’Wëllefcher déi de Sixer vun hirer Sixaine sinn. De Sixplo fir déi aner Wëllefcher geet den Dag drop un. Léif Sixer a Cheffe vun der FNEL, Ech, de grousse Wahdozo de Clown a meng Trupp vu lëschtegen Artisten invitéieren DECH an deng Cheffe op eise Wanderzirkus CANILUPU. Kommt