Events at Misärshaff, 1 Misärshaff, Ueschdref

Misaershaff
1, Misärshaff
L-8808 Arsdorf

 Léif Beaver a Wëllef, mir hunn e Bréif kritt: How!Léif Dachsen, mir brauchen är Hëllef. Mäi grousseBrudder, den Isi, ass verschwonnen. Hien war fird’lescht gesi gi wéi hien um Wee war fir an d’Sauerschwammen ze goen a säitdeem ass hien net méi gesiginn. Mir wëssen net war geschitt ass… a mirvermëssen mäi Brudder ganz vill.

Och als Tembo maache mir weider all Dag eng BA! 🙂 Den 19. November organiséiert d’FNEL een Tembo‑Schaffdag um Misärshaff. Ween interesséiert ass fir een Dag oder och nëmme fir ee puer Stonnen hëllefen ze kommen ka sech bei hinne mellen. Aschreiwung: per E-Mail un tembo@fnel.lu

Als Tembo hues du schonn esou vill Scoutseventer fir aner Leit geplangt, datt ee séier vergësst, wéi et ass selwer Participant ze sinn. Dofir ass den Tembo Dag fir dech do! Komm also fir een oder zwee Deeg op de Misärshaff a léier wat et heescht d’Tembo-Liewen ze genéissen. Programm: Um Programm steet Iessen, al Scoutstechnike