Events at Schuller Gemeng, 11 rue de l’Église, Schuller

Administration Communale de Dippach
11, rue de l’Église
L-4994 Schouweiler

Léif Memberen, Och dëst Joer organiséieren d’Veräiner aus der Gemeng zesumme mat der Kulturkommissioun den traditionelle Chrëschtmaart vun Dippech, den 30. November, 1. an 2. Dezember 2018 um Parking vun der Gemeng zu Schuller. Hei kënnen d’Awunner vun der Gemeng an enger flotter Adventsambiance zesummekommen an un engem vun de ville Stänn e gudde Maufel

Léif Memberen, Och dëst Joer organiséieren d’Veräiner aus der Gemeng zesumme mat der Kulturkommissioun den traditionelle Chrëschtmaart vun Dippech, den 30. November, 1. an 2. Dezember 2018 um Parking vun der Gemeng zu Schuller. Hei kënnen d’Awunner vun der Gemeng an enger flotter Adventsambiance zesummekommen an un engem vun de ville Stänn e gudde Maufel

Léif Beaver a Wëllefcher, D‘Chrëschtzäit réckelt ëmmer méi no an och de Kleesche mécht sech op de Wee duerch d’Welt fir alle Kanner eng Freed ze maachen. Op senger Rees kënnt hien och erëm duerch d’Gemeng Dippech. Do däerfe mir natierlech net feele fir de Kleesche bei eis ze begréissen an him ze weisen, wei

Léif Beaver a Wëllefcher, D‘Chrëschtzäit réckelt ëmmer méi no an och de Kleesche mécht sech op de Wee duerch d’Welt fir alle Kanner eng Freed ze maachen. Op senger Rees kënnt hien och erëm duerch d’Gemeng Dippech. Do däerfe mir natierlech net feele fir de Kleesche bei eis ze begréissen an him ze weisen, wei

Léif Memberen, Och dëst Joer organiséieren d’Veräiner aus der Gemeng zesumme mat der Kulturkommissioun den traditionelle Chrëschtmaart vun Dippech, den 30. November, 1. an 2. Dezember 2018 um Parking vun der Gemeng zu Schuller. Hei kënnen d’Awunner vun der Gemeng an enger flotter Adventsambiance zesummekommen an un engem vun de ville Stänn e gudde Maufel

Kleeschen / Saint Nicolas Léif Beaver an Wëllefcher, D‘Chrëschtzäit réckelt ëmmer méi no an och den Kleeschen mécht sech op den Wee duerch d’Welt, fir allen Kanner eng Freed ze maachen. Op senger Rees kennt hien och erëm duerch d’Gemeng Dippech. Do däerfen mir natierlech net feelen fir den Kleeschen bei eis ze begréissen an

Léif Memberen an Frënn vun den Dippecher Dachsen, Mir huelen als Veräin mat Deel um Cortège duerch d’Gemeng fir dësen Dag ze feieren.Mam Foulard an Uniform wäerte mir um Cortège mat deelhuelen.Mir treffen eis virun der Gemeng um 20:00. Lénks Patt,Dippecher Dachsen

Léif Memberen an Frënn vun den Dippecher Dachsen, hei sinn d‘Informatiounen fir Journée de Commémoration Nationale dësen Sonnden 09.10.2022 an eiser Gemeng. Hei sinn d‘Scouten invitéiert mat un dësem Event solidaresch deelzehuelen fir de Verstuerwene während der Zäit vum 2. Weltkrich ze gedenken. Dëst maache mir mat eiser Uniform mat eisem Foulard, andeems mir um

Léif Memberen a Frënn vun den Dippecher Dachsen, och dëst Joer gi mir zesummen als Veräin bei de Kleeschen op dem Chrëschtmaart zu Schuller Moie soen. Mir treffen eis dofir de 3. Dezember 2022 um 14:45 virun der Gemeng zu Schuller. Mat der Uniform & Foulard gi mir zesumme bei de Kleesche fir eng Titche