Events at Home „Bei de Kiewerlecken“, 66 rue du Bois, Stroossen

Home „Bei de Kiewerlecken“
66, rue du Bois
L-8019 Strassen

Wëllef, vu Kichelcher bake bis op sech duerch de Schnéi kämpfen, kommt alleguer an erlieft den Dschungel a senger Wanterzäit. Bréngt gutt Launa ganz vill Wanterstëmmung mat! Mir freeën eis iech all ze gesinn! Lénks Patt, är Wëllefcherscheffen Depart: 27.12.2023 um 14:00 beim Home „Bei de Kiewerlecken“ Wou ass d’Aktivitéit: Home „Bei de Kiewerlecken“ Retour:

Léif Rover an Tembo Mir behalen eis d’Recht vir d’Thema vum Rover-Tembo-Camp nach geheim ze halen. Just eppes: et sinn dëst Joer 3 Deeg! Well mir hunn eppes mat iech vir… LP Är Rover- an Tembo-Cheffen Depart: 29.12.2023 um 14:30 beim Home „Bei de Kiewerlecken“ Wou ass d’Aktivitéit: Home „Bei de Kiewerlecken“ Retour: 31.12.2023 um

Léif Rover an Tembo Mir behalen eis d’Recht vir d’Thema vum Rover-Tembo-Camp nach geheim ze halen. Just eppes: et sinn dëst Joer 3 Deeg! Well mir hunn eppes mat iech vir… LP Är Rover- an Tembo-Cheffen Depart: 29.12.2023 um 14:30 beim Home „Bei de Kiewerlecken“ Wou ass d’Aktivitéit: Home „Bei de Kiewerlecken“ Retour: 31.12.2023 um